Living Lab
Espazo de innovación aberta

Smartiago Santiago de Compostela

 O Living Lab do proxecto Smartiago é un espazo web de innovación aberta e transferencia tecnolóxica, para a análise da mobilidade e o deseño de esquemas que melloren a sustentabilidade dos desprazamentos no centro e casco histórico de Santiago de Compostela.

Participa no Living Lab simulando e probando modelos de mobilidade peonil sostible.

Servizos do Living Lab

O Living Lab ofrece novidosos e interesantes servizos en torno ao xemelgo dixital desenvolvido:
 1. Acceso ao simulador.
  Acceso web privado ao simulador para configurar e realizar simulacións de interese para o cliente, permitindo axustar os diferentes parámetros que o simulador ten.
 2. Comparativa de simulacións.
  Permite comparar os diferentes resultados de simulacións gardadas previamente polo usuario con configuracións diferentes.
 3. Configuración e análise experto.
  Servizo de consultoría ou asesoramento proporcionado por colaboradores do simulador para o deseño de proxectos de simulación no Living Lab.
 4. Novos casos de uso do simulador.
  Consultoría de desenvolvemento de software que permitiría incluir novos casos de uso no simulador a demanda.
 1. Incubación de proxectos.
  Impulso de proxectos de simulación, baseados no Living Lab ou no coñecemento xerado no marco do proxecto Living Lab.
 2. Cursos de formación.
  Acceso a sesións de capacitación, xornais ou baixo demanda, no uso das ferramentas de simulación.
 3. App móbil – Xeomarketing.
  Acceso a servizos de xeomarketing a través da aplicación móbil do Living Lab.
 4. App móbil – Promoción de roteiros.
  Deseño de roteiros comerciais, turísticas e/ou gastronómicas acompañadas de promocións, eventos e accións gamificadas que inviten ao usuario da aplicación a recorrelas.

Participa no Living Lab

Podes participar no Living Lab como:

Xestión sostenible de residuos

Beneficiario

Desenvolvendo solucións e vinculadas á mellora da sustentabilidade ambiental da mobilidade a través do xemelgo dixital.

Xestión sostenible de residuos

Colaborador

Probando solucións ou achegando medios para desenvolver ou aplicar os desenvolvementos realizados polos beneficiarios.

Xestión sostenible de residuos

Participante

En eventos e actividades: hacktones, sesións de capacitación en aberto e sesións científicas, Think Tank…

Como ser usuario do Living Lab

Se tés interese en ser beneficiario do Living Lab, cumprimenta este formulario presentando a túa idea de proxecto e envíao por correo.

 1. Acceder aos servizos do Living Lab, incluíndo simulacións no xemelgo dixital, formacións, consultoría especializada ou incubación virtual dos proxectos.
 2. Acceder á información e funcionalidades desenvolvidas por parte do resto de beneficiarios do Living Lab.
 3. Participar nas fases de deseño e definición da plataforma.
 4. Mellorar o posicionamento da marca gracias á divulgación.
 5. Acceder á rede de contactos do Living Lab
Adxunta o formulario

Esperamos a túa proposta!